На пръв поглед рибата Тройноперка е по-скоро невзрачна, дори можем да кажем невидима.

Но тя притежава удивителната способност да свети в червено. Това се дължи на специални пигменти, които излъчват червена светлина. Звучи почти невероятно, нали?

Тази червена светлина флуоресцентните риби по всяка вероятност възприемат и използват като начин за общуване помежду си. още повече че на синьо-зеления фон на океана червеното се откроява.

Ние, хората, обаче не можем да се насладим с просто око на тази красота.

Защото рибата Тройноперка далеч не е единствената флуоресцентна риба в океаните и моретата. Хората обаче можем да видим тези невероятни цветове само с помощта на специален филтър.

 

Gallery
Oryzias Latipes / Shutterstock

Според учените съществуват над 30 вида риби, способни да излъчват флуоресцентна светлина, сред които са още рибите Медака, рибата зебра и много други.