Когато човек преживява силна емоция, но иска да прикрие чувствата си, прави т.нар. микромимика – кратък неволен израз на емоция. 

Микромимиките се случват толкова бързо, че често не могат да се видят в реално време, но могат да се запишат и анализират на забавен кадър. Така те дават очарователен поглед към действителното емоционално състояние на човека.