В продължение на десет години са били изследвани мозъците и телата на еднояйчни близнаци. Оказало се, че по-силните мускули на краката са свързани с по-доброто остаряване на мозъка. Това е първият път, когато се установява връзка между силата на долните крайници и здравословното остаряване при хората.

Изследването показва, че увеличаването на броя на прости упражнения като ходене или дори стоене прав за по-дълго време ще доведе до по-здравословно остаряване при когнитнвнната функция на мозъка. За целта на изследването са били проследени 324 еднояйчни близначки.

Учените са изследвали физическата форма и ежедневните навици на участничките в изследването. Те са им давали тестове за функцията на паметта и способностите за научаване и мислене, както в началото на изследването, така и в неговия край. Генетичните фактори също са били контролирани, защото при еднояйчните близнаци гените са еднакви.