Миризмата на специфично химическо вещество в кръвта на бозайниците е неустоима за хищниците, които започват да освирепяват за залавянето и изяждането на жертвата. Същото вещество провокира съвсем различна реакция в бозайницiте, които се ловуват от хищниците.

Учени са открили, че молекулното съединение E2D, което се намира в кръвта на животните, е точно толкова ефективно при подмамването на вълци, тигри и диви кучета, колкото и самата кръв на животното. Но същото вещество предизвиква отвращение при онези животниски видове, които са жертви на хищниците и които го асоциират с опасност и смърт, а съвсем не с вечеря.

“Откритието е уникално, защото е първата демонстрация на единичен химикал, който има двойната функция както да информира хищниците за жертвите им, така и да предупреждава жертвите за приближаващата опасност в широк спектър на таксономично различни видове”, коментира психолога Артин Аршамиан от университета Радбауд в Холандия.

Science Alert