Ето го и редактирания текст. Сравнете с вашия вариант. Справихте ли се?

По задължение трябваше да прочета една такава дебела книга, каквато никога не бях чел. Отначало не исках да започвам. Отлагах до последно. Родителите ми постоянно ми напомняха, че трябва да си изпълня ангажимента. Брат ми, който е по голям от мен и когото уважавам, ме увери, че щяло да ми стане толкова интересно, че няма да мога да се откъсна от книгата. Накрая започнах да чета. Наистина моят брат беше прав – книгата ме заплени и я прочетох на един дъх.