В този текст са допуснати 10 граматични и правописни грешки. Можете ли да ги откриете?

По задалжение трябваше да прочета една такъва дебела книга, каквато никога не бях чел. От начало не изках да започвам. Отлагах до последно. Родителите ми постояно ми напомняха, че трябва да си изпълня ангажиментът. Брат ми, които е по голям от мен и който оважавам, ме увери, че щяло да ми стане толкова интересно, че няма да мога да се откъсна от книгата. Накрая започнах да чета. Наистина моя брат беше прав – книгата ме заплени и я прочетох на един дъх.

Ще намерите отговорите на следващата страница: