Водни растения, заровени под земята в продължение на столетие или дори повече, могат да бъдат съживени и отгледани, твърди ново изследване, което е проучило феномена на т.н. “езера-призраци”. Тези езера не са били пресушени правилно преди време, а просто са били запълнени с почва и растителност под земеделска земя.

Възстановяването на някои от тях (и особено на екосистемите, които са били скрити за продължителни периоди под земята) може да се окаже ценен начин да се спасят видове, които са били смятани за изчезнали. Така ще се намалят и загубите в биоразнообразието в регионите на езерата.

След внимателно проучване на три различни местности, учените са разкрили три езера, заровени за периоди от съответно 40, 50 и 150 години. От тях екипите са “възкресили” 8 отделни растителни вида след серии от експерименти в лабораториите. 

Източник: Science Alert