Необичайни научно-емпирични опити доказаха, че нашият мозък и анатомия са създадени за максимално ефективно обслужване на леността. Това твърдят авторите на статия, публикувана в сп. Current Biology.

"Откритието е напълно логично на фона на това, което всеки от нас добре знае – ние предпочитаме да вършим всичко с минимално изразходване на усилия: например, винаги вървим към целта по най-краткия път и при първа възможност, гледаме да седнем, вместо да стоим прави”, казва Макс Донелан от университета във Ванкувър

„Открихме физиологичната основа на типичната човешка леност, която демонстрира, че дори при извършването на толкова привична и неосъзната дейност като ходенето, нашата нервна система контролира разхода на енергия и постоянно оптимизира маниера на движения, за да намалява изразходването на енергия”, добавя той.

Донелан и неговите колеги стигнали до този извод, опитвайки се да разберат как  човекът се е научил да ходи изправен и защо хората са придобили маниера на ходене, който имаме сега. За целта, учените събрали доброволци и ги оборудвали със специални екзоскелети, след което ги качили на фитнес пътечка.

Костюмите били конструирани така, че да пречат на хората да се движат така, както го правят в нормална обстановки и ги заставяли да избират необичайни маниери на движение. Учените се надявали експериментът да разкрие причините, довели до обичайната човешка походка.

Експериментът обаче показал нещо, което учените изобщо не очаквали – оказало се, че човешкият мозък непрекъснато анализира как се движат краката и ръцете и постепенно променя честотата на крачките, степента на размах на ръцете и краката при всяка крачка, както и всички други елементи в процеса на движение, така че да минимизира разхода на енергия. Нервната система извършва такава оптимизация дори и когато подохката е оптимална и превишава едва с около 5% идеала за разход на енергия.

Засега учените не знаят как мозъкът успява да изчисли разхода на енергия и да „въвежда” съответните изменения толкова бърдо. Донелан и неговите колеги обаче се надяват да намерят центъра на леността в човешката нервна система и да разузнаят в детайли принципите му на работа. Те биха били от изключителна полза в оптимизацията на енергийните разходи на всякакви сложни механични устройства, състоящи се от множество елементи, убедени са изследователите.

Източник: Мениджър Нюз