Учени от Университета Отаго в Нова Зеландия разбраха как открития преди известно време вирус Сенека-Вали (вирусът от долината Сенека или SVV) води битка с раковите клетки.

За да анализират действието, което вирусът оказва върху рецепторите на раковите клетки, изследователите са използвали електронни микроскопи с висока резолюция. Именно по този начин те достигат до извода, че Сенека-Вали не поврежда здравите тъкани и гена ANTXR2, който се намира в тях. Вирусът се свързва само с белтъчния рецептор ANTXR1, намиращ се на повърхността на заразените клетки.

Въпреки че клиничните тестове показват, че Сенека-Вали е ефективен в борбата с рака, в течение на две седмици организмът изработва имунитет срещу него. Учените смятат, че вирусът трябва да бъде модифициран по такъв начин, че да остави без промяна само тази част, която взаимодейства с раковите клетки.

“Надявам се, че тези резултати ще съдействат за по-нататъшните изследвания, насочени към разработването на вируси за лечението на рака“, заяви професор Матиас Улф.