Изберете правилното изписване на думите:

1. Наяве, на яве, на-яве

2. Впредвид, предвид, напредвид, в предвид

3. Егуист, егоист, егоис

4. Опастност, опасност, опаснос

5. Словесност, словестност, словеснос

6. Ориста, ористта, оризта

7. Живопистта, живописта, живопизста

8. Възстание, възтание, въстание

9. Потискам, подтискам, подискам

10. Подтиквам, потиквам, поддиквам

11. Изкувствен, изкусвен, изкуствен

12. Раскас, расказ, разказ

13. Безмислен, безсмислен, бесмислен

14. Безсловесен, бессловесен, безловесен

15. Безнадежно, безднадежно, безнадеждно

16. Отенък, оттенък, оттенак

17. Окупирам, окопирам, укопирам

18. Утопление, утупление, отопление

19. Възспирам, възпирам, въспирам

20. Кренвирш, кремвирш, кренвриш

Вижте отговорите на следващата страница: