1. наяве

2. предвид

3. егоист

4. опасност

5. словесност

6. ориста

7. живописта

8. въстание

9. потискам

10. подтиквам

11. изкуствен

12. разказ

13. безсмислен

14. безсловесен

15. безнадеждно

16. оттенък

17. окупирам

18. отопление

19. възпирам

20. кренвирш

Цветелина Велчева