Допуснати са следните грешки:

1. Не мислейки (отрицателната частица НЕ се пише отделно от деепричастията)

2. Непрогледната (причастна форма, изпълняваща функцията на определение в изречението)

3. Не искам (отрицателната частица НЕ се пише отделно от глаголите)

5. Не разбрал (отделно от глагола в преизказно наклонение; в предишното изречение е причастие)

7. Нежелаещ (отрицателната частица НЕ се пише слято със сегашното деятелно причастие)

9. Невинаги (слято, защото е наречие)

10. Несъмнено (наречие)