Поправете там, където смятате, че има грешка.

1. Немислейки за последиците, той уверено продължи напред.

2. Не мога да видя нищо в не прогледната нощ.

3. Неискам да знам нищо повече по този въпрос.

4. Човекът, неразбрал задачата, е мой съсед.

5. Човекът неразбрал задачата и се отказал да пише.

6. Детето премина на червено, не мислейки за последиците.

7. Той затвори телефона, не желаещ да продължава спора.

8. За всеки случай си взех чадър, не вярвайки на прогнозата за слънце.

9. Не винаги съм прав, но държа на думата си.

10. Не съмнено си най-добрата ми приятелка.

Ще намерите отговорите на следващата страница: