Ново изследване в областта на борбата с остаряването създаде коктейл от медикаменти, който е успял на практика да удвои продължителността на живота при тестовите животни.

Екипът, съставен от учени от Сингапур, е избрал специални вещества, които се намират в кръглия червей Caenorhabditis elegans. "Коктейлът” не само че забавил значително ефектите от остаряването, но и успял да удължи продължителността на живота, макар и в лабораторни условия.

“Ние доказахме, че удължаването на живота може да бъде съвсем реално постигнато, като се атакуват множество еволюционно запазени вектори на остаряването, като се използва внимателно селектирана комбинация от активни вещества”, коментират авторите.

Въпреки че тези червеи са изключително различна от човека форма на живот, учените често ги предпочитат за експериментите си, защото продължителността на техния живот е изключително кратка. Това ги прави много добър избор за множество тестове, които налагат еволюционно унаследяване на различни характеристики по протежение на поколенията. Освен това червеят има сходна генетика с човека.

“Методът ни включва основно таргетиране на различни под-множества от генно регулиращата мрежа, която контролира остаряването”, допълват от екипа.

Източник: Science Alert