Динозаврите, които са властвали на Земята преди 66 милиона години, може да са изчезнали завинаги, но растенията, върху които са препускали, са все още с нас, показа ново изследване в САЩ. Учените са се натъкнали на праисторическо растение с латинското наименование Lychnothamnus barbatus за първи път в САЩ, въпреки че преди това е имало случаи на намирането му в отделни райони в Европа, Азия и Австралия.

Голямото и зелено водно растение осигурява храна и хабитат за различни риби и други водни организми. Забележителното при него е, че то е оцеляло на планетата в продължение на десетки милиони години.

“Впечатляващо е не толкова самото оцеляване на Lychnothamnus barbatus, но и значението на този факт. Имаме основания да смятаме, че реално не разполагаме с достатъчно добра информация за това кои от праисторическите растения са оцелели до днешни дни. Много вероятно е да има още много такива видове, останали с нас през милионите години на катаклизмени промени на Земята,“ коментира Ричард Макорт от университета Дрексел в Пенсилвания.

Източник: Science Alert