Изследването е било проведено върху 101 души на средна възраст от 63 години. При всички тях е бил налице риск от развитие на Алцхаймер, въпреки че никой не е проявявал симптомите до момента на проучването.

Резултатите са показали, че при тези от участниците, при които сънят е бил с най-лошо качество, е имало наличие на биологичните маркери за Алцхаймер в гръбначно-мозъчната течност.

“Изключително важно е да се идентифицират рисковите фактори при Алцхаймер - особено на фона на доста притеснителните прогнози и оценки за ефекта на заболяването върху обществото. Така например забавянето на развитието на Алцхаймер със само пет години може да намали броя на случаите в следващите 30 години с 5,7 милиона и да спести 367 милиона долара на здравеопазването”, коментира д-р Бендлин. 

Psy Blog