Трябва да насочите 10 пистолета, настроени на мощност 10 процента около пациента. По този начин няма да убиете здравите тъкани, но съвкупността им ще може да унищожи тумора.

Решението на този пъзел изискваше креативно мислене. Но и сами можете да видите, че подобен подход би могъл да се приложи и в реалната битка с рака.

Източник: Curiosity