Вие сте лекар. Тумор застрашава живота на вашия пациент. Можете да го оперирате. Вие обаче разполагате със специални рентгенови пистолети. На висока мощност пистолетът би унищожил тумора, но ще нарани здравите тъкани. На ниска мощност няма да засегне тъканите, но няма да убие и тумора.

Какво ще направите, за да спасите своя пациент?

Ще намерите отговора на следващата страница.