УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ продължава активно да търси доброволни кръводарители за нуждите на своите пациенти. Всички желаещи могат да дарят кръв в Национален център по трансфузионна хематология в гр. София на адрес ул. Братя Миладинови №112 до края на тази седмица в работното време на центъра през почивните дни от 9:00 ч. до 15:00 ч. Важно условие е изрично да се упомене, че даряването е безвъзмездно за болница „Пирогов“.

Всеки гражданин в добро здравословно състояние, на възраст между 18 и 65 години, е подходящ за кръводарител. Преболедувалите от Ковид-19 лица могат да дарят кръв 40 дни след последния положителен тест. Ваксинираните против коронавирусна инфекция свободно могат да дарят кръв 28 дни след поставяне на втората доза. Лица, на които им предстои имунизиране с втора доза не са подходящи за кръводарители.

През м. декември 2021 г. за пациентите на лечебното заведение, Националният център по трансфузионна хематология предостави повече от 120 литра кръв и 52 литра плазма. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ всекидневно се нуждае от кръв и кръвни продукти, за да може да оказва навременна помощ за тежко пострадали пациенти. Всеки кръводарител, независимо от неговата кръвна група, е ценен и помага най-малко на двама пациенти.

По думите на д-р Евгения Шурлиева, началник на лаборатория по трансфузионна хематология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ актът по кръводаряване е напълно безопасен и не крие никакви рискове за самия кръводарител. „Нормалното количество кръв се възстановява напълно за 24 часа от самия организъм.“ – сподели тя в интервю за кампанията по кръводаряване.