Изследванията, проследяващи връзката между употребата на майката по време на бременността на антидепресанти и невролептици и вероятността детето й да развие аутизъм, дават противоречиви резултати. Според най-новите открития обаче, публикувани в списание JAMA Psychiatry, просто няма доказателства в подкрепа на тезата, че тези лекарства представляват риск (подобен е случаят с ваксините). 

Екип специалисти в различни области от Училището по медицина „Икан“ в центъра Маунт Синай е проучил ефекта от над 180 лекарства върху извадка от почти 100 000 деца, родени между 1997 и 2007 година. Всяко лекарство е било класирано в една или повече групи медикаменти (от общо 55) в зависимост от биологичната му мишена (а не от състоянието, за чието лечение е било назначено) и от периода, през който се предполага, че бебето е било изложено на влиянието му, докато майката го е приемала по време на бременността.  

До януари 2016 г. 1405 от така родените деца са били диагностицирани с разстройства от аутистичния спектър срещу 94 844 без такава диагноза.

„Когато определяхме ефекта от пренаталното излагане на медикаментите, засягащи основните невротрансмитерни системи, установихме, че действието им върху характеристиките на  бъдещата майка е значително смекчено (включително върху разстройството, за лечението на което лекарството е било предписано), - споделя Магдалена Янецка, научен сътрудник в Центъра за аутизъм „Сийвър“. – А това показва, че повишеният риск от аутизъм при бебетата от жени, приемали определени лекарства по време на бременността си, най-вероятно не се дължи на фармакологичния им ефект, а по-скоро на лекуваното с тях заболяване“.

Отчитайки различни фактори, включително годината на раждане на бебето, възрастта на родилката, историята й на психични и неврологични разстройства и броят на медицинските диагнози, които са й били поставени около бременността, учените стигат до извода, че шансът самите медикаменти да са повлияли върху възможността детето да бъде диагностицирано с аутизъм е минимален.  

Изследователите обаче откриват, че има връзка между броя на диагнозите на майката преди и по време на бременността и вероятността детето й по-късно  да развие някаква форма на аутизъм. И точно това, заявяват те, може да внесе объркване.

„В действителност броят диагнози на майката създава погрешното впечатление, че има връзка между излагането на утробния плод на лекарствата и аутизма. Ето защо е наложително да се проведат по-нататъшни изследвания“, добавя Янецка.

Защо тогава много от предишните проучвания са установили такава връзка? Най-вероятно това се дължи на неправилен подход, казват учените. Не само че са били изследвани съвсем малко лекарства, но не е правена разлика между самите медикаменти и разстройствата, които е трябвало да лекуват. 

Цветелина Велчева по материали от Iflscience