Преди да продължите, отговорете на следния въпрос: Кое от изображенията по-горе е логото на Apple?

.....................................................................................................................................