Ново изследване на учени е изчислило, че над океаните на Земята има толкова голям ветрови потенциал за генериране на електрическа енергия, че на теория тя може да задоволи нуждите на цялата човешка цивилизация от електричество. При положение, разбира се, че успеем да покрием огромни региони от водната повърхност с вятърни турбини и да ги поддържаме в често екстремните океански условия.

Вероятно шансът това да се случи на практика не е особено голям, но важната поука е, че вятърната енергия над океана наистина има огромен потенциал. Това отново ни напомня за множество проекти, които в миналото са звучали като чиста фантастика. Така плаващите ферми за вятър един ден може да се окажат следващата голяма технологична стъпка на човечеството по пътя на нашето енергийно развитие.

Океанските турбини ще бъдат много по-ефективни от сухоземните, защото бурите редовно пренасят огромни маси въздух от голяма височина надолу към водата и затова горната граница на количеството вятър, което може да се улови с тях, е много голямо.

Science Alert