Интересно, но не съвсем убедително. Използването на компютърни модели за разбирането на еволюционните процеси може да е интересно, но не е особено адекватно. Да, условията, зададени в симулацията довеждат до менопаузата, но не е ясно дали действително еволюцията е протекла по този начин.

Второ, всичко започва от предпоставката, че мъжете винаги са предпочитали по-млади жени. Моделът приема, че сексуалният подбор е движен изцяло от мъжете. Компютърният модел не отчита женските предпочитания. Нито отчита културните фактори (които при човека често са важен фактор за генетичното развитие).

Имайки предвид, че от еволюционна гледна точка съревнованието между мъжете е много силно, а жените са по-взискателни в избора на партньор, е логично да се предположи, че много мъже ще търсят по-възрастни жени. Включително, и основно, по-възрастните мъже. Освен ако жените не са тези, които предпочитат по-възрастни мъже.

Трето, авторите на изследването не дават удовлетворително обяснение за отхвърлянето на съществуващите теории. И последно, след като менопаузата се наблюдава при някои китове и шимпанзета, добре ще е да се проучи дали и при тях мъжките предпочитат по-млади женски.

Източник: io9.com