Всеизвестен факт е, че химикалите, използвани в пластмасовите играчки, крият редица потенциални рискове за здравето. Сега обаче ново изследване показва колко всъщност широкоразпространен е този риск.

В рамките на международно проучване учените анализират химическия състав на играчки и определят степента, на която човешкият организъм се излага на субстанциите. В края на краищата те откриват над 100 „притеснителни химикала“ в материалите, използвани за изработка на пластмасови играчки, които биха могли да представляват опасност за здравето на децата, която не е за подценяване.

„От общо 419-те химикала, срещани в твърдите, меките и пенестите пластмасови материали, използвани в детските играчки, ние идентифицирахме 126 субстанции, които потенциално биха могли да навредят на детското здраве – посредством ракови или неракови ефекти, включително 31 пластификатори, 18 невъзпалими вещества и 8 ароматизатори“, обяснява изследователят Питър Фантке от Техническия университет на Дания (DTU).

Според изследователите въпреки че законите в много държави регулират употребата на определени потенциално токсични химикали в пластмасовите играчки, в международен план не съществува последователен подход и сегашните защити не забраняват адекватно множеството потенциално опасни субстанции, от които се изработват самите играчки.

„Обикновено съществуващите регулации се съсредоточават върху определени химикали (например фталати, бромирани незапалителни вещества и метали), но не покриват широкия спектър от химически субстанции, които се срещат в пластмасовите играчки“, пише екипът, ръководен от Николо Аурисано.

„Освен това някои токсични и вече забранени съставки все още се срещат в пластмасовите играчки – дори и в регулираните пазари.“ Това например се наблюдава в следните случаи – когато се рециклират замърсени пластмаси, когато производителят не е наясно с факта, че използва вредни субстанции или когато самите играчки се произвеждат в държава, в която липсват регулации.

Кое е най-лесното нещо, което можем да направим на този етап? Да престанем да обграждаме децата си с пластмасови играчки.
Според изследователите децата в западните държави се сдобиват със средно 18,3 кг пластмасови играчки всяка година, а ние тепърва започваме да осъзнаваме какво точно съдържа цялата тази маса.

Изследването е публикувано в Environment International.