Всички са чували за митичните червееви дупки, които позволяват космически пътешествия до далечни райони във Вселената, недостижими поради гигантската си отдалеченост. През 2015 година испански учени създадоха миниатюрна магнитна червеева дупка, която позволи магнитно поле да пропътува от единия до другия й край по невидим начин. Това, разбира се, не е точно гравитационната дупка от фантастичните романи и учебниците по космология, но е вероятно ключова стъпка по пътя за създаването и на гравитационна червеева дупка. Учените са използвали специален “метаматериал”, за да направят тунела.

Експериментът е създал илюзията за това, че магнитното поле преминава през някакъв вид допълнително пространствено измерение. Също така, при него изолиран магнитен монопол, или магнит само с един полюс, южен или северен, се е появил случайно на другия край на дупката. “Този феномен е странен само по себе си, защото магнитни монополи не съществуват свободно в природата”, коментират учените. Крайният ефект е, че магнитното поле изглежда така, сякаш пътува от едната точка на дупката до другата през измерение, което лежи извън конвенционалните три измерения. Червеевата магнитна дупка е сфера, чиято външна повърхност е покрита с феромагнитен материал, има вътрешен суперпроводим слой и след това феромагнитен лист, навит във формата на цилиндър във вътрешността си.

Science Alert