Вероятно сте чували, че атомите, от които е изградено вашето тяло, както и всички атоми във Вселената, се състоят основно от празно пространство. Това до голяма степен е вярно, но ние въпреки всичко изглеждаме доста плътни. Защо? Ако са достатъчно плътни елементите в нашите атоми не могат просто eй така да преминат в празното пространство на други атоми, и обратно. Всичко се свежда основно до електроните, които обикалят около ядрото на атома.

За да преминат през друг атом, електроните от нашия атом ще трябва да се намират, дори и за много кратко време, в пространството на електроните от другия атом. И това е физически невъзможно.  Както гласи известният принцип на изключването на Волфганг Паули, формулиран през 1925 година, никои два електрона в един атом не могат да бъдат едновременно в едно и също състояние и в една и съща конфигурация. И затова не може да имате два електрона, които да заемат едно и също пространство и да вършат едни и същи неща. Това прави атомите толкова ефективни при спирането на навлизащи други атоми. И това е основната причина, която не позволява плътните обекти да преминават един през друг. Както спира и хората от това, да преминават през стени.

Science Alert