Магнитни портали свързват Земята със Слънцето

02 август 2016 г., 16:30
2412

Aaron Rutten/Shutterstock

Докато прочетете тази статия, високо над главата ви ще се случи нещо, в което доскоро учените не вярваха. Магнитен портал ще се отвори, свързвайки Земята със Слънцето , отдалечено на 93 милиона мили. Тонове от високо енергийни частици ще преминат през отвора преди да се затвори отново, и това ще се случи докато стигнете края на страницата.

“Нарича се ”събитие на поточен транфер” (СПТ),” казва космическия физик Дейвид Сибек от Центъра за Космически полети Годар. “Преди десет години бях сигурен, че не съществуват, но сега доказателствата са необорими.”

По време на международната  конференция, посветена на проблемите на Плазмата проведена през 2008 година в Хънтсвил, Алабама, Сибек докладва пред специализираната научна общност, че събитията на поточен трансфер са не просто регулярни но вероятно два пъти по-регулярни, отколкото се е смятало досега.

Изследователите отдавна знаят, че Слънцето и Земята трябва да са свързани. Магнитосферата на Земята (магнитният “мехур”, който обгръща нашата планета) е пълна с частици от слънцето, които пристигат чрез слънчевия вятър и пробиват магнитната защита на планетата ни. Те влизат следвайки линиите на магнитното поле, които могат да се проследят от Земята чак до атмосферата на Слънцето.

“Ние смятахме, че връзката е постоянна и че слънчевият вятър може да протече в средата близка до Земята винаги, когато е активен,” казва Сибек. “Ние грешахме. Връзките изобщо не са стабилни. Често те са кратки, експлозивни и много динамични.”

По време на конференцията няколко докладчика обясняват точния механизъм на СПТ: “На дневната страна на Земята, която е най-близка до Слънцето, магнитното поле на Земята “натиска” срещу магнитното поле на Слънцето. Приблизително на всеки 8 минути двете полета за кратко се смесват или се “свързват отново”, образувайки портал, през който могат да текат частици. Порталът има формата на магнитен цилиндър, широк колкото Земята. Четирите “Клъстър” кораба на Европейската Космическа Агенция както и петте сонди на НАСА “Темида” са летяли през тези цилиндри и са ги обикаляли, като са измерили техните размери и са регистрирали частиците, които преминават през тях. “Те са истински,” казва Сибек.”

Днес, след като Клъстър и Темида са доставили данни за СПТ, теоретиците могат да използват тези измервания за да симулират СПТ чрез компютърни модели и да предскажат тяхното поведение. Космическият физик Джими Редър от Университета в Ню Хемпшир представя една такава симулация на конференцията в Хънтсвил. Той докладва на колегите си, че има тенденция цилиндричните портали да се оформят над екватора на Земята и след това да се “превъртят” над земния Северен полюс. През Декември цилиндрите се въртят към Северния полюс, през Юли към Южния.

Сибек смята, че тези събития се случват два пъти по-често, отколкото се е приемало досега. “Мисля, че има два типа СПТ: активни и пасивни. Активните са магнитни цилиндри, които позволяват на частици да протичан много лесно; те са важни проводници на енергия за магнитосферата на Земята. Пасивните са магнитни цилиндри, които предлагат повече съпротивление; тяхната вътрешна структура не приема лесно потоци от частити. (За експерти: Активните СТП се формират на екваториални ширини когато Междупланетното магнитно поле (ММП е слънчевото магнитно поле, което се носи от слънчевия вятър между планетите от Слънчевата система)) сочи на юг; пасивните СТП се формират на по-високи ширини когато ММП сочи на север). Сибек изчислява свойствата на пасивните СТП и окуражава своите колеги да търсят знаци за тях сред данните, доставени от Клъстър и Темида. “Пасивните СТП може да не са толкова важни, но докато не знаем повече за тях не може да сме сигурни”.

Остават много неразрешени въпроси: “Защо порталите се отварят на всеки 8 минути?”, “Как магнитните полета вътре в цилиндрите се въртят и навиват?”.

Междувременно, високо над главата ви, нов портал се отваря и свързва вашата планета със Слънцето.

 

Източник: NASA Science News

Коментари