Днес, след като Клъстър и Темида са доставили данни за СПТ, теоретиците могат да използват тези измервания за да симулират СПТ чрез компютърни модели и да предскажат тяхното поведение. Космическият физик Джими Редър от Университета в Ню Хемпшир представя една такава симулация на конференцията в Хънтсвил. Той докладва на колегите си, че има тенденция цилиндричните портали да се оформят над екватора на Земята и след това да се “превъртят” над земния Северен полюс. През Декември цилиндрите се въртят към Северния полюс, през Юли към Южния.

Сибек смята, че тези събития се случват два пъти по-често, отколкото се е приемало досега. “Мисля, че има два типа СПТ: активни и пасивни. Активните са магнитни цилиндри, които позволяват на частици да протичан много лесно; те са важни проводници на енергия за магнитосферата на Земята. Пасивните са магнитни цилиндри, които предлагат повече съпротивление; тяхната вътрешна структура не приема лесно потоци от частити. (За експерти: Активните СТП се формират на екваториални ширини когато Междупланетното магнитно поле (ММП е слънчевото магнитно поле, което се носи от слънчевия вятър между планетите от Слънчевата система)) сочи на юг; пасивните СТП се формират на по-високи ширини когато ММП сочи на север). Сибек изчислява свойствата на пасивните СТП и окуражава своите колеги да търсят знаци за тях сред данните, доставени от Клъстър и Темида. “Пасивните СТП може да не са толкова важни, но докато не знаем повече за тях не може да сме сигурни”.

Остават много неразрешени въпроси: “Защо порталите се отварят на всеки 8 минути?”, “Как магнитните полета вътре в цилиндрите се въртят и навиват?”.

Междувременно, високо над главата ви, нов портал се отваря и свързва вашата планета със Слънцето.

 

Източник: NASA Science News