4. Контекстови синоними (разновидност на идеографическите смислови синоними) - при тях една дума е синонимна на друга само в определен контекст, т.е. сходството в значението възниква в резултат на индивидуално-преносна употреба на думата. Контекстовите синоними се употребяват в художествения стил.

Например:

Лъвът в зоопарка е тъжен.

Царят на животните трудно понася липсата на свобода.

5. Синонимен ред (синонимно гнездо). Думите, между които съществува синонимна връзка, се обединяват в синонимен ред, който може да включва новообразувани синоними. Всички изразяват едно общо понятие, тоест имат нещо общо в значението си, но се различават по допълнителни смислови и стилистични нюанси. Синонимният ред има незатворен характер, тъй като благодарение на преносната употреба на думите и образуването или заемането на нови думи количеството на синонимите в тях може да се увеличава.

Например:

червен (основен синоним) = ален, пурпурен, румен.

Синонимите са богатство на езика и белег за лексикалната ни култура. Те правят речта ни по-точна, по-въздействаща и спомагат за предаване на различните нюанси на мисълта. Всеки трябва да се стреми да се изразява правилно и да овладява богатството и красотата на родния си език.

Цветелина Велчева