Знаете ли, че паронимите са чести виновници за двусмислици и неразбирателства? Погрешната употреба на пароними спада към т.нар. лексикални грешки в книжовния език и говори за недобре познаване на значението на думите, както и на речевия контекст, в който трябва да се използват. Хората понякога ги бъркат, защото звучат сходно, но това означава, че не са запознати със значението на думите.

Затова ви припомняме какво е значението на паронимите. Като примери ще приложим и 10 от най-честите паронимни грешки.

Най-общо казано, паронимите звучат сходно, но значат съвсем различни неща. А казано по-научно – паронимите имат близък звуков състав, но са различни по значение.

Примери:

1. Икономичен (прилагателно, което може да се отнесе за човек, който спестява) и икономически (прилагателно, което се употребява обикновено в контекста на въпроси, свързани с икономиката)

2. Превързвам (рана например) и привързвам (се към някого)

3. Дипломатичен (човек, който е внимателен, съобразителен, възпитан) и дипломатически (прилагателно, което се отнася до дипломат и дипломация)

4. Ларви (гъсеници) и лаври (дървото дафина; в преносен смисъл - почести, отличие, прослава)

5. Преписвам (текст или друго) и приписвам (черти или думи на някого)

6. Параметър (величина, размер, който характеризира основните свойства на предметите и явленията) и периметър (обиколка; преносно „запазен периметър – област, в която съм добър)

7. Нотариален (акт) и натурален (сок)

8. Фактура (търговски документи) и фрактура (травма)

9. Пренасям (нещо някъде) и принасям (в жертва; полза)

10. Компания (фирма; група приятели) и кампания (организирана дейност с ясни цели)

 Пароними са също и индиец и индианец; Австрия и Австралия; Швеция и Швейцария и много други.

Вие сещате ли се за още примери и грешки, на които сте попадали?

Прочетете още за

синоними

антоними