Носовете идват във всякакви форми и размери, от кралски до орлови и от чипи и плоски до клюновидни.

Ново изследване е свързало ширината на ноздрите с климата, в който са живели нашите предци. Учените са открили, че формата на носа е резултат от еволюцията, която е избрала подходящия размер за дишане на въздух, който е или студен и сух или топъл и влажен.

Въпреки че формите на носа лесно се различават в животинското царство, уникалните размери и форми на носовете при големите маймуни, включително и Homo Sapiens, не бяха добре разбрани от учените досега.

Учените са сканирали лицата на 476 доброволци от Западна Африка, Източна Азия, Южна Азия и Северна Европа.

Като са използвали 3D моделите на лицата им те са измерили множество характеристики като дължината на върха на носа, основната част на месестата част на ноздрите и ширината на самите ноздри, като след това са включили данните в статистически тест.

Резултатите са показали, че ширината на ноздрите корелира силно със средната температура и абсолютната влажност на локацията. 

Източник: Science Alert