При хора, които са диагностицирани с една от множеството версии на аутизма, общуването с другите може да бъде затруднено или дори невъзможно.

Сега учените са успяли да проследят региона в мозъка, където увреден ген се превръща в увреден нервен път, за да обяснят как се развива синдрома на аутизма на физическо ниво. Надеждата е, че резултатите от новото изследване ще позволят разработването на по-ефективно и персонализирано лечение за в бъдеще.

Аутизмът не е едно единствено състояние, а по-скоро спектър от поведения и характеристики, които са свързани с това как един човек усеща средата си и как взаимодейства с нея.

Среща се средно при 62 души от 10 000 според данни от проучване направено през 2012 година.

Преди се е смятало, че аутизмът е продукт на липсата на майчина грижа и любов, носега се знае, че има множество гени, които са отговорни за възникването му. 

Източник: Science Alert