Интелигентните хора често ценят новите неща и са изложени на по-висок риск от това да се отегчат от ситуацията или от превръщащите се в ежедневие и тривиалности дейности и събития. Може би във връзка с това именно при по-интелигентните хора има по-голяма вероятност да консумират вещества, които променят състоянието на съзнанието. Дали става въпрос за алкохол, тютюн или психиделични вещества като LSD интелигентността и веществата, които променят състоянието на съзнанието са свързани, сочат резултатите на множество изследвания.

Вероятността по-интелигентните хора да са опитвали повече т.н. рекреационални наркотични вещества в миналото е също по-голяма. Вероятното обяснение е, че са привлечени от новите неща, но е възможно да е свързано и с убеждението им, че няма да се пристрастят поради по-силния си себеконтрол. Резултатите са дошли след анализ на данни от изследвания на голям брой участници във Великобритания и САЩ, които са проследили детската интелигентност и поведението спрямо наркотиците по-късно в живота.

Едно от изследванията е било проведено върху цели 12686 души само в САЩ, които за първи път са били интервюирани през далечната 1979 година и са били проследени до днешните дни. Тези резултати са в съгласие и с друго изследване, което е установило връзка между интелигентността и консумацията на алкохол.

Psy Blog