Ако харесвате инструментална музика, от какъвто и да било тип, това е знак, че сте интелигентни и то повече от средното ниво. Независимо от това дали музиката е класическа, филмови сауднтраци, амбиентна, мек джаз, голям оркестър или дори шумна банда – хората, които харесват музика без наличието на човешки глас в нея, са по-интелигентни от останалите. Интересно е, че при хората, които предпочитат вокална музика, отново от който и да било вид, този факт не говори нищо информативно за техния интелект.

Според авторите на изследването, които са направили откритието, всичко се свежда до когнитивната сложност на музиката. Така например, въпреки, че често за операта се говори, че е изключително сложна и трудна за интелектуално възприемане, оказва се, че онези, които харесват опера не са по-интелигентни от онези, които не я харесват. Резултатите от изследванията идват след проучване на 1500 души, които е трябвало да подредят по сила на предпочитание 18 различни вида музика, като едновременно с това е трябвало да направят и тестове за интелигнентност.

Резултатите са показали, че “… независимо от възраст, пол, раса, образование, доход на семейството, религия, брачен статут, брой деца и други фактори онези от участниците, които предпочитат инструментална музика, като оркестрова, класическа и дори лесни за слушане поп инструментали са по-интелигентни от останалите участници, които са предпочитали вокална музика”.

Psy Blog