Този научен метод на оценка помага да се контролират очакванията на хората, както на експериментаторите, така и на участничките.

След три месеца, жените, които са взимали контрацептивните хапчета са споделили информация, че реално качеството на живота им се е понижило, като са акцентирали върху по-лошия самоконтрол, влошеното си настроение и по-ниската си енергия.

Между двете групи не е имало раазлика по отношение на симптомите на депресия.

Разликата в качеството на живот не е била особено голяма, но от гледна точка на жените, които са го взимали, е била значима.

Източник: Psy Blog