Ново изследване откри, че най-често срещаното контрацептивно хапче снижава качеството на живот при жените. Участничките в изследването са споделили, че са имали понижено настроение, по-нисък самоконтрол и по-малко енергия.

Жените, които са взимали препаратите етинилестрадиол и левоноргестрел, което е често срещана комбинация, са участвали в изследването и въз основа на техните свидетелства е изведен анализа на учените.

“Въпреки факта, че около 100 милиона жени по света използват контрацептивни хапчета ние знаем изненадващо малко за ефекта на тези препарати върху здравето на жените,” коментира д-р Зетреус, водещият автор на изследването.

“Научната база за данни по този проблем е силно ограничена в частта й, която касае качеството на живот и депресията, и оттук тръгна нашето изследване,” добавя той.

За целта 340 здрави жени са били изследвани като са им били давани или контрацептивни хапчета или плацебо.

Експериментът е бил “двойно-сляп”, което означава, че нито учените, нито участниците са знаели кой взима какво хапче.