Защо хармоничните звуци се харесват на хората повече от дисхармоничните? Учени успяха да обяснят това, съобщава сп. „Ню сайънтист“.

Най-приятни за човешкото ухо интервали се образуват от двойки звуци, чиято честота е в съотношение на прости пропорции като 2:1 (октава) или 3:2 (перфектна квинта). В предишни изследвания бе показано, че такива съчетания се харесват на хората независимо от възрастта, т.е. ефектът не е свързан с музикално образование, например.

Изследователите от държавния университет „Лобачевски“ в Нижни Новгород, Русия, разработили математически модел, описващ как звуците попадат от ухото в мозъка и как при това се възбуждат съответните неврони. Анализирана била ситуация, в която два сензорни неврона реагират на два различни звука. Всеки неврон подава електрически сигнал на друг, междинен неврон, който от своя страна предава импулса на крайния неврон-приемник в главния мозък. В създадения модел междинният неврон се задействал, когато получел сигнал от единия или от двата сензорни неврона.

В този случай, ако човек слуша хармонични звуци, сигналите от сензорните неврони достигат до междинния едновременно, а при дисхармонични – по различно време. Нервните клетки са така устроени, че след като се задействат, им е необходимо известно време за презареждане. Така при хармоничните звуци невроните се възбуждат през регулярни интервали, а при дисхармоничните времето за презареждане на междинния неврон е различно, тъй като те не постъпват едновременно.

Изследователите определили и количеството информация, носена от хармоничните и дисхармоничните двойки звуци. Случайната последователност на сигнали съдържа много по-малко информация от регулярно постъпващата. Значи хармоничните звуци са носители на повече информация.