“Трудно е човек да опознае себе си, но и да се нарисува не е лесно", казва Винсент Ван Гог през 1889 година. Но какво ще стане обаче, ако нашето ДНК - т.е. онова, което изгражда нас самите - се преврърне в инструмент на последната задача?

През 2016 г. учени от Калтех пресъздадоха известната картина “Звездна нощ” с помощта на “ДНК оригами”, които имат ширината на монета от един цент (т.е. по-малко от 2 см). Чрез нагъването на ДНК  молекули и създаването на изключително комплексна сцена, учените доказаха, че тази технология може да се използва мащабирано за създаването на на ДНК-базирани устройства, управлявани от компютърни чипове.

На практика тази картина е един особено добър пример за ДНК оригами - т.е. прегъването на ДНК-то на нано ниво по такъв начин, че да се образуват 2- и 3-измерни форми. Повече подробности за изследването на специалистите можете да прочетете в Nature.

Калтех и гиганта IBM започнаха да си партнират през 2009 година за изучаването и развиването на областта на ДНК изчисленията.

Източник: Popular Science