Много хора от време навреме изпитват трудност, когато се опитат да повтарят нещо, което току-що са чули. Изследване, проведено във Факултета по психология в Университета на Мисури под ръководството на Е. Мартин и Джон Кернс показва, че "забравянето" в такива случаи може да се свързва с доброто настроение на човек, което оказва негативно влияние върху процеса на запаметяване.

За възможността да запомним и да възпроизведем известно количество информация отговаря краткосрочната памет на човек. От нея зависи способността ни да си спомним чутите по време на парти нови имена или пък продиктуван телефонен номер. Обикновено доброто настроение стимулира мозъка като цяло и по-специално творческото мислене. Доброто настроение помага да се намерят оригинални решения за всички проблеми, но също така спомага за намаляване на краткосрочната памет.

В проучването "Влиянието на доброто настроение върху различните аспекти на когнитивния контрол" се провежда експеримент с две групи доброволци. Пред тях са представени два различни филма - с комедиен сюжет и с инструкции за инсталиране на подова настилка. След това от участниците е поискано да изпълнят две задачи, които да определят степента на краткосрочната памет. 

Прочетете целия материал на страниците на Мениджър Нюз.