Невроучени използваха класически дял от математиката по напълно нов начин, за да надникнат в структурата на нашия мозък. Това, което откриха е, че мозъкът е пълен с многомерни геометрични структури, които функционират в условията на до 11 измерения! Ние сме свикнали да възприемаме и да мислим света в рамките на ограничената си перспектива от 3 измерения, и затова твърдения, които ни карат да си представяме в 11 измерения, могат да бъдат, меко казано, необичайни. Но резултатите от изследването могат да се окажат следващата голяма стъпка по пътя на разбирането за естеството на тъканта на човешкия мозък, който е най-сложната структура, за която знаем.

Новият модел на мозъка е бил създаден от учени от Швейцария, които го разработват като използват суперкомпютър. Екипът е използвал алгебрична топология, дял от математиката, който се използва за да опише свойствата на обекти и пространства без оглед на това как те променят формата си. Учените са открили, че групи от неврони се организират в “клики” и, че борят на невроните във всяка “клика” определя нейната размерност като многоизмерен геометричен обект.

“Ние открихме свят, за чието съществуване не подозирахме,” обяснява Хенри Маркрам. “Съществуват десетки милиони от тези обекти вори в много малко обеми от мозъка, нагоре до 7 измерения. В някои мрежи ние дори открихме структури, които функционират в рамките на 11 измерения!”

Човешкият мозък има зашаметяващите 86 милиарда неврони, установяващи многобройни връзки във всяка възможна посока, формирайки изключително богата клетъчна мрежа, която по мистеризен за науката и до днес начин генерира нашето съзнание и разум.

Източник: Science Alert