На вас може и да не ви е хрумвало да си зададете въпроса защо пространството е триизмерно, но това е въпрос, който отдавна занимава философите, физиците и математиците. Сега една новa идея по проблема, която комбинира квантова физика с математическата теория на възлите, може би успява не само да предложи обяснение за магическото число 3, но и да ни даде идея за това, което е причинило колосалното разширение и растеж на Вселената микросекунди след Големия взрив.

Физици са изследвали уникалността на числото 3 за броя на пространствените измерения и са открили много обещаващ кандидат за решение, който наричат “възлова инфлация”. Те използвали добре установения конструкт от теорията на електромагнетизма, “поточните тръби” и са установили, че моделът не просто коректно описва взаимодействия на частици на квантово ниво, но и намира оптималната си стабилност когато броя на измеренията е точно равен на 3. Тогава и само тогава “възлите” от поточни тръби на квантово ниво са стабилни. Тръбите обясняват откъде е дошла и енергията за инфлацията след големия взрив: от мрежата на поточните тръби, която е съществувала тогава.

Science Alert