Ако искаме да открием допълнителни измерения, спотаени в нашата Вселена, нещо, което нашумялата Струнна Теория се опитва да обясни, гравитационните вълни могат да се окажат ключа към намирането им.

Тази нова хипотеза се опитва да намери отговора на мистерията защо гравитацията изглежда толкова по-слаба от останалите фундаментални сили във физическия свят, като твърди, че всъщност гравитацията “изтича” в други измерения, които още не сме засекли експериментално.

За момента науката е напълно комфортна със света от 4 измерения – три пространствени и едно времево.

Но има много празнини в нашето разбиране за това какво е поведението на материята на най-малките мащаби във Вселената, и тук допълнителни шест измерения могат да помогнат за обяснението. Според Струнната теория светът ще бъде много по-лесен за разбиране, ако се разглежда като изграден от 10 измерения.

Учените Гомез и Адрио са направили математически модел, който писва как може да изгледат ефектите на скритите измерения върху гравитационните вълни и са открили два ключови фактора: допълнителните вълни ще съществуват при високи честоти и гравитационните вълни ще разтягат тъканта на Вселената по различен начин през различните измерения.

Източник: Science Alert