Червеното ни прави по-умни

17 декември 2018 г., 21:22
1522

Снимка: Kl Petro / Shutterstock

Могат ли наистина цветовете да повлияят на нашите интелектуални способности? Оказва се, че да. Наблюдаването на червен цвят може да подобри с до цели 31% резултатите на участници в изследване по проблема при задачи, като редактиране на текст или извикване на спомени. А цветът на синьото може да направи хората по-креативни, като на практика удвоява броя на креативните идеи, които те успяват да генерират.

“И предишни иследвания бяха свързали цветовете синьо и червено с подобряването на когнитивното представяне, но не дадоха ясен отговор на въпроса кой именно от тях е по-силен при тези ефекти. Според нас в действителност всичко зависи от вида на задачата”, коментира Джулиет Жу, водещата авторка на изследването.

За целите си екипът на Жу е набрал над 600 участници, които е трябвало да изпълняват различни задачи, като някои от тях са включвали специфични детайли, а други са се фокусирали върху креативността. Всички задачи е трябвало да бъдат решени на компютър, като екраните са показвали син или червен фон за различните задачи.

Резултатите недвусмислено показали, че хората се справят по-добре тогава, когато фонът е бил именно червен.  “Ние свързваме червения цвят с опасност, грешки и внимание. Психическото и емоционално състояние, което се предизвиква от наблюдаването на червен цвят ни прави по-будни и активни, което ни помага при задачи, където е необходимо силно внимание, за да се разреши по правилен начин”, обяснява Жу.

Psy Blog

Ключови думи:
Коментари