Могат ли наистина цветовете да повлияят на нашите интелектуални способности? Оказва се, че да. Наблюдаването на червен цвят може да подобри с до цели 31% резултатите на участници в изследване по проблема при задачи, като редактиране на текст или извикване на спомени. А цветът на синьото може да направи хората по-креативни, като на практика удвоява броя на креативните идеи, които те успяват да генерират.

“И предишни иследвания бяха свързали цветовете синьо и червено с подобряването на когнитивното представяне, но не дадоха ясен отговор на въпроса кой именно от тях е по-силен при тези ефекти. Според нас в действителност всичко зависи от вида на задачата”, коментира Джулиет Жу, водещата авторка на изследването.