Щом помислите за Айнщайн и физика, E=mc^2 вероятно е първото нещо, за което се сещате. Но един от неговите най-значими приноси всъщност се появил като странна философска бележка под черта към статия от 1935, която написал в съавторство и която накрая се оказала погрешна.

Чад Орзел разказва за статията АПР и нейните прозрения за странния феномен на вплетените състояния.

Урок: Чад Орзел, анимация: Gunborg/Banyai.

Налични са субтитри на български.