Генетично изследване откри, че безсънието не е, както гласи популярната жаргонна хипотеза, “само в главата”. За първи път са били идентифицирани 7 рискови гена, свързани с безсънието. Това може да се окаже първата стъпка по пътя на разбирането на действителните биологични причини за безсънието.

Със сигурност помага да се установи какво безсънието не е: безсънието не е просто психологическо състояние, както много често се твърди лаически и дори професионално. За целите на изследването са били проучени 113 006 души. Било е отделено и специално внимание на разликите в безсънието при жените и мъжете. 

Оказало се е, че има генетически вариации при мъжете и жените и това обяснява разликите в безсънието при двата пола.  Така например, в представителната извадка, която е била изучена, при хората над 50 години, 33% от жените са страдали от безсъние, докато при мъжете над 50 години този процент е бил 24.

Установило се е генетично припокриване с две други разстройства, които са свързани с безсънието: синдромът на Неуморния Крак и синдромът на Периодичното Движение на Крайниците.  Генетично припокриване на отговорни за някои свързани разстройства е било установено преди това и за други случаи, като тревожно разстройство, депресия и невротизъм. 

“Резултатите са изключително интересни, защото показва, че тези характеристики вървят ръка за ръка с безсънието и сега знаем, че поне отчасти причината за това е тяхната обща генетична основа,” обяснява д-р Анке Хамершлаг, водещата авторка на изследването. 

Източник: Psy Blog