Генетично изследване откри, че безсънието не е, както гласи популярната жаргонна хипотеза, “само в главата”. За първи път са били идентифицирани 7 рискови гена, свързани с безсънието. Това може да се окаже първата стъпка по пътя на разбирането на действителните биологични причини за безсънието.

Със сигурност помага да се установи какво безсънието не е: безсънието не е просто психологическо състояние, както много често се твърди лаически и дори професионално. За целите на изследването са били проучени 113 006 души. Било е отделено и специално внимание на разликите в безсънието при жените и мъжете. 

Оказало се е, че има генетически вариации при мъжете и жените и това обяснява разликите в безсънието при двата пола.  Така например, в представителната извадка, която е била изучена, при хората над 50 години, 33% от жените са страдали от безсъние, докато при мъжете над 50 години този процент е бил 24.