Бягането за развлечение предлага много ползи за физическото и психическото здраве, но някои хора могат да развият зависимост от упражненията - форма на пристрастяване към физическата активност, която може да доведе до здравословни проблеми. Шокиращо е, че признаците на зависимост от упражненията са често срещани дори при любителите на бягането. Проучване, публикувано във Frontiers in Psychology, изследва дали концепцията за ескейпизъм може да ни помогне да разберем връзката между бягането, благополучието и зависимостта от физически упражнения.

"Ескейпизмът е всекидневно явление сред хората, но малко се знае за неговите мотивационни основи, как влияе върху преживяванията и психологическите резултати от него", казва д-р Фроде Стенсенг от Норвежкия университет за наука и технологии, водещ автор на статията.

Бягане, за да изследваш света или за да избягаш от него?

"Ескейпизмът често се определя като "дейност, форма на забавление и т.н., която ви помага да избегнете или да забравите неприятни или скучни неща". С други думи, много от ежедневните ни дейности могат да се тълкуват като ескейпизъм", казва Стенсенг. "Психологическата награда от ескейпизма е намаленото самосъзнание, по-малкото вглъбяване върху отрицателни теми за размисъл и облекчението от най-належащите или стресиращи мисли и емоции."

Ескейпизмът може да възстанови перспективата или да ни разсейва от проблеми, които трябва да бъдат разрешени. Ескейпизмът, който е адаптивен и търси положителни преживявания, се нарича саморазвитие. В същото време неадаптивният, при който се избягват негативните преживявания, е известен като самоподтискане. Съответно можем да гледаме и на бягането като на изследване на света или като на бягство от него.

"Тези две форми на бягство произтичат от две различни нагласи - да се насърчи положителното настроение или да се предотврати отрицателното настроение", казва Стенсенг.

Ескейпистките дейности, използвани за себеизява, имат по-положителни ефекти, но и по-дългосрочни ползи. За разлика от тях самоподтискането има тенденция да потиска както положителните, така и отрицателните чувства и води до избягване.

Самоподтискането е свързано със зависимост от физически упражнения

Екипът набира 227 любители бегачи, наполовина мъже и наполовина жени, с твърде различни практики на бягане. Те са помолени да попълнят въпросници, които изследват три различни аспекта на ескейпизма и зависимостта от упражненията: скала за ескейпизъм, която измерва предпочитанията към саморазвитие или самоподтискане, скала за зависимост от упражненията и скала за удовлетвореност от живота, предназначена да измерва субективното благополучие на участниците.

Учените установяват, че припокриването бегачите, които предпочитат саморазвитието, и онези, които предпочитат самоподтискането, е минимално. Саморазвитието е било положително свързано с благополучието, докато самоподтискането е било отрицателно свързано с благополучието. И самоподтискането, и самоекспанзията се асоциират със зависимостта от физически упражнения, но самоподтискането е било много по-силно свързано с нея. Нито един от начините на бягство няма общо с възрастта, пола или времето, което човек прекарва в бягане, но и двата са повлияли на връзката между благосъстоянието и зависимостта от упражненията. Независимо от това дали дадено лице отговаря на критериите за зависимост от физически упражнения, склонноста към самоусъвършенстване продължава да се свързва с едно по-положително усещане за собствено благополучие. 

Въпреки че зависимостта от физическите упражнения намалява потенциалните ползи от този род занимания, изглежда, че възприемането на по-ниско благосъстояние може да бъде както причина, така и резултат от зависимостта от физическите упражнения: зависимостта може да бъде предизвикана от по-ниското благосъстояние, както и да го насърчава.

По подобен начин преживяването на положително саморазвитие може да е психологически мотив, който насърчава зависимостта от физически упражнения.

"Необходими са повече проучвания, използващи надлъжни изследователски проекти, за да се разкрие повече от мотивационната динамика и резултатите при ескейпизма", казва Стенсенг. "Но тези констатации могат да просветлят хората в разбирането на собствената им мотивация и да бъдат използвани за терапевтични причини при лица, стремящи се с неадаптивна ангажираност в своята дейност."

Изследването е публикувано във Frontiers in Psychology.

Източник: Medical Xpress