Каква е тайната на ученето? Съществува ли начин, по който да усвоим материала по-бързо и по-ефективно?

Според LifeHack, да:

  1. Разбийте трудните задачи на по-малки части.
  2. Фокусирайте се върху едно подумение наведнъж.
  3. Не се страхувайте от грешките си, учете се от тях.
  4. Учете на кратки периоди всеки ден, вместо наведнъж, но за дълго.
  5. Следете успеха си и се поощрявайте.
  6. Самоизпитвайте се.
  7. Обяснявайте материала на други хора.
  8. Приложете правилото 80/20*.
  9. Създайте си ритуал на учене.

*В края на 19 в. италианският икономист и социолог Вилфредо Парето, формулира едно правило, което остава в социологията под името “Правилото 80-20” или “Закон за елита”. То гласи следното:

Във всяко общество 20% от хората произвеждат 80% от ползите и печалбите. На другия край на кривата, 20% от хората създават 80% от проблемите и загубите.

Това е глобалната гледна точка на Закона на Парето. Може да се интерпретира и в по-микро мащаб, като му се придаде следното значение: "във всяко едно начинание, 20% от вкараните ресурси в проект допринасят за 80% от изходния резултат."

Ето няколко пирмера:

• 20% от времето, което сте на работа, вършите 80% от работата, за която сте нает.

• 20% от познатите, които са около вас, ви носят 80% от удовлетворението и доверието.

• 20% от задачите, които свършите ви носят 80% от резултата, който искате.

И така нататък и така нататък. Би трябвало да сте схванали принципа и да можете да го използвате сами. Разбира се, всички тези неща са верни и в обратния вариант. Например 80% от задачите, които вършите ви носят само 20% от резултата, който искате.