Житейската мъдрост е и път към щастието. Каква е тайната на мъдрите хора?

  - Бъдете открити. Мъдри са онези, които са готови да се променят и не се отнасят с предубеждение към чуждия опит.  

- Научете се да се справяте с чувствата си. Само който е наясно с емоциите си и умее да ги контролира, може да се поучи от тях.

- Бъдете емпатични. Когато проявявате съчувствие и се поставяте на мястото на другите, ще усвоите многопластови знания и ще помъдреете.     

 - Мислете критично. Мъдрите хора размишляват много и обичат да подхождат сериозно към всяко нещо. Винаги намират компромисни решения и действат разумно в зависимост от ситуацията.

 - Не бъдете високомерни. Дори да имате чувството, че превъзхождате останалите по ум, не парадирайте с това, защото не можете да го знаете с абсолютна сигурност. Често се оказва, че събеседникът ви е поне толкова умен и начетен колкото вас. Важно е хората да се приемат такива, каквито са. Бъдете открити и любезни и никога не съдете другите прибързано.

- Помнете, че никой не е по-добър от останалите. Или поне по принцип. Благодарение на възпитанието, преживяванията или опита си някои са станали особено добри хора. В случая е важно да се разбере, че определенията „добър“ и „по-добър“ са относителни и се оценяват различно според гледната точка. Което едни възприемат като заслужаващо да бъде постигнато, други не смятат за толкова съществено. Тук голяма роля играят културата, семейството и сферата на влияние на даден човек.