Няма наука, която да разкрива по-ясно хармонията на природата, отколкото математиката.

П. Каръз  "Някои хора са математици; други не са."

Джейн Гудол"В математиката, както и в други области, като застанеш слисан пред някое ново явление, значи вече наполовина си направил ново откритие."

Петер Густав Льожон Дирихле"Математиката е най-красивото и мощно съзидание на човешкия дух. Математиката е толкова стара, колкото и човекът."

Стефан Банах

"Не е имало толкова ценена и почитана наука, както математиката, нито наука, с която велики мъже да се занимават с такова прилежание и усърдие и от която да не странят властелините на света – императори, крале, принцове и пр."

Б. Франклин  "Общо взето, математиката е в основата си наука за очевидните от само себе си неща."

Ф. Клайн