"Не си въобразявайте, че математиката е трудна, неразбираема и отблъскваща за здравия разум. Тя просто е идеална реализация на здравия разум."

У. Томсън  "Същността на математиката е в нейната свобода."

Г. Кантор  "Математиката е една от най-старите науки. Тя също е и една от най-дейните, понеже нейната сила е в младежкия й жар."

А. Форсайт  "Има много изкуства, които украсяват ума на човека. Нито едно от тях не го украсява и разхубавява така, както изкуствата, които се наричат математически."

Х. Билингзли